+30 210-3310587    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Όροι Συμμετοχής

Γενικοί όροι συμμετοχής στα οργανωμένα ταξίδια

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ)

Η εταιρία μας με επωνυμία <Μπασάρ Αζίζα Γεωργία> και διακριτικό τίτλο <Mediterranean Take off travel> με έδρα στην Αθήνα, Ομόνοια, Σταδίου 61, και με αριθμό ειδικού σήματος 0206E60000621701, μέλος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA) διοργανώνουμε ταξίδια, είτε μόνη είτε σε συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία ή ως μεσάζοντες  μεταξύ άλλων τουριστικών γραφείων καθώς και των μεταφορικών μέσων, με σκοπό την πώληση των οργανωμένων αυτών ταξιδιών.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ / ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Οι γενικοί όροι ρυθμίζουν τις ευθύνες αλλά και τις υποχρεώσεις του ταξιδιώτη (πελάτη) και του MEDITERRANEAN TAKE OFF TRAVEL μεταξύ των ταξιδιωτών και των μεταφορέων, ξενοδόχων, πρακτόρων και κάθε τρίτου που παρέχει τις υπηρεσίες που περιλαμβάνει το ταξίδι. Η συμμετοχή σας σε οργανωμένο ταξίδι προϋποθέτει την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Mediterranean Take off travel και του ταξιδιώτη (πελάτη), η οποία καλύπτει και την ομάδα που εκπροσωπείτε και καλύπτετε οικονομικά, αντίγραφο της οποίας λαμβάνετε υποχρεωτικά. Οι παρόντες  Όροι Συμμετοχής συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αυτής.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ

Το MEDITERRANEAN TAKE OFF TRAVEL έχει υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους ταξιδιώτες μεσολαβώντας με κάθε τρίτο (μεταφορέα, ξενοδόχο, πράκτορα κλπ.) που παρέχει τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο ταξίδι και δεν μπορεί να έχει άμεσο έλεγχο σε αυτούς οπότε και ευθύνη. Το πρακτορείο δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων για τις ανωμαλίες στην παροχή υπηρεσιών και για καταστάσεις έκτακτες, όπως: ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων λόγω αποκλεισμού περιοχών, απεργιών και άλλων αιτιών, ατυχήματα ζωής, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, καθαριότητας ή διατροφής. Το Mediterranean Take off travel δεν ευθύνεται επίσης για απώλειες χρημάτων, αντικειμένων, εγγράφων, αποσκευών, απώλειες, τραυματισμούς ή κακουχίες λόγω πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών, καιρικών συνθηκών, επιδημιών, αεροπειρατειών, πραξικοπημάτων, πυρκαγιών, τοξικών μολύνσεων και άλλων συναφών αιτιών, ενεργειών, καταστάσεων. Το πρακτορείο θα φροντίσει τους ταξιδιώτες με κάθε δυνατό τρόπο χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης κάποιων έκτακτων δαπανών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

O κάθε ταξιδιώτης πρέπει να καλύψει έγκαιρα στο σύνολο τα έξοδα συμμετοχής για να του παρασχεθούν οι υπηρεσίες του ταξιδιού. Είναι υπεύθυνος για την έκδοση, ισχύ, εγκυρότητα των ταξιδιωτικών του εγγράφων, visa κλπ. που απαιτούνται για την αναχώρηση, διέλευση και παραμονή στις χώρες που περιλαμβάνει το ταξίδι καθώς και για την βεβαίωση και δήλωση του συναλλάγματος και άλλες αξίες ή αντικείμενα για τα οποίο ασκούν έλεγχο οι Ελληνικές, οι αλλοδαπές και άλλες αρχές. Οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων πρέπει να ειδοποιούν το Mediterranean Take off Travel. Οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν πρέπει να εποπτεύουν ανελλιπώς σε όλο το ταξίδι για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά τους. Πρέπει να είναι συνεπείς σε όλες τις υποδείξεις των συνοδών και ξεναγών και να δείχνουν κατανόηση και καλή διάθεση προς τους άλλους εκδρομείς. Είναι υπεύθυνοι για την ώρα προσέλευσής τους στα σημεία συγκέντρωσης για τις εκδρομές, ξεναγήσεις, μεταφορές, πτήσεις, γεύματα και άλλα του προγράμματος. Καθυστέρηση και ασυνέπεια έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια της εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας χωρίς αποζημίωση. Η επανασύνδεση με την ομάδα είναι ευθύνη και με έξοδα του ταξιδιώτη. Σε περίπτωση που διακόψει το ταξίδι με δική του απόφαση δεν δικαιούται καμιά περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησης καθώς και τη συνέχεια ή επιστροφή του βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Για την έγκαιρη εγγραφή σε κάποιο ταξίδι απαιτείται προκαταβολή ίση με το 50% της συνολικής αξίας του  ταξιδιού. H εξόφληση του ταξιδιού γίνεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την αναχώρηση του ταξιδιού. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνει το δικαίωμα στο Mediterranean Take off travel να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά τέλη, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. O συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια ή την ομάδα του, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν συνταξιδιώτες του για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε του ζητηθεί. Στις οργανωμένες αεροπορικές εκδρομές, ο εκπρόσωπος του γραφείου μας θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο για την αναχώρησή σας και στο αεροδρόμιο άφιξης θα βρίσκεται αντίστοιχα τοπικός εκπρόσωπος που θα σας συνοδέψει καθ' όλη την διάρκεια του ταξιδιού. Tο πρακτορείο διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης του αρχηγού/συνοδού κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

ΑΛΛΑΓΕΣ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

H προετοιμασία των ταξιδιών γίνεται πολλούς μήνες πριν, και είναι φυσικό να προκύπτουν αλλαγές που το πρακτορείο πρέπει να αντιμετωπίσει, ώστε να πραγματοποιηθούν τα ταξίδια. Για έκτακτες συνθήκες καθώς και για απρόβλεπτες δαπάνες ή διακυμάνσεις τιμών συναλλάγματος, το πρακτορείο έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα ή και να αυξήσει το κόστος του ταξιδιού. Σε περίπτωση που η αύξηση του κόστους ξεπερνά το 10%, ο ταξιδιώτης μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή του και να εισπράξει το ποσό που πλήρωσε χωρίς καμία άλλη απαίτηση. Το πρακτορείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει το ταξίδι για τους εξής λόγους: - Ανεπαρκή συμμετοχή (κάτω των 10 ατόμων), -έκτακτα γεγονότα, -συνθήκες που δεν ευνοούν την ομαλή πραγματοποίηση του ταξιδιού κ.α. Σε αυτή την περίπτωση το πρακτορείο επιστρέφει στον ταξιδιώτη τα χρήματα που εισέπραξε από αυτόν, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ

Για οποιονδήποτε λόγο, ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την συμμετοχή του σε ένα οργανωμένο ταξίδι, υπό τους παρακάτω όρους: 

  • Μέχρι και 30 ημέρες πριν την αναχώρηση: παρακράτηση 50 ευρώ από την προκαταβολή
  • Από 29 έως 15 ημέρες πριν την αναχώρηση: παρακράτηση της προκαταβολής (ή 50%του κόστους του ταξιδιού)
  • Από 14 έως 7 ημέρες πριν από την αναχώρηση: παρακράτηση του 75% του κόστους του ταξιδιού.
  • Από 6 έως και την ημέρα της αναχώρησης: παρακράτηση του συνολικού κόστους του ταξιδιού (100%)

ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Από την άφιξη έως και την αναχώρησή σας από την χώρα προορισμού, κάθε παράπονο πρέπει να απευθυνθεί στον συνοδό/ξεναγό σας, για επίλυση. Σε περίπτωση μη επίλυσης ενός προβλήματος, παρακαλώ να μας ενημερώσετε εγκαίρως, εάν το κρίνεται τόσο σημαντικό, διαφορετικά θα πρέπει να το αναφέρετε γραπτώς στο γραφείο μας, αμέσως μετά την επιστροφή σας.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Το Mediterranean Take off travel έχει συνάψει συμβόλαιο αστικής επαγγελματικής ευθύνης και εξόδων επαναπατρισμού με ελληνική ασφαλιστική εταιρία (AXA ασφαλιστική). Οι ομαδικές καλύψεις είναι από τη φύση τους οριακές. Η δε ασφαλιστική εταιρία συνιστά στους ταξιδιώτες μας μια πρόσθετη ατομική ιδιωτική ασφάλιση, εφόσον επιθυμούν, όπως ασφάλιση ζωής, ατυχήματος, απώλειας αποσκευών, κτλ., την οποία μπορούν να την αγοράσουν και από τα γραφεία μας με κόστος ειδικά διαμορφωμένο για αυτούς.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Έχουμε φροντίσει για την καλύτερη δυνατή οργάνωση ενός ταξιδιού. Είναι όμως πιθανό μερικές παροχές ή και υπηρεσίες, οι οποίες έχουν προβλεφθεί, να αλλάξουν λόγο απεργιών, αργιών κλπ. (ωάρια εισόδων σε μουσεία και μνημεία, τραπεζών κλπ.) , οι συνοδοί και οι ξεναγοί θα σας ενημερώσουν, εκ των προτέρων για κάθε αλλαγή. Στον ελεύθερο χρόνο ο συνοδός/ξεναγός προτείνουν συνήθως προαιρετικές εκδρομές και διάφορες δραστηριότητες που δεν αναφέρονται στο προγράμματα. Το κόστος αυτών, καθορίζεται από τον συνοδό και καταβάλλεται στον ίδιο.

Το MEDITERRANEAN TAKE OFF TRAVEL δεν ευθύνεται για αγορές, προαιρετικές εκδρομές και έξτρα υπηρεσίες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού από τοπικούς παράγοντες.